Zorbaz Gull Lake Challenge

Nisswa, MN

Courses & Maps

Event Location

Event Location

Zorbaz on Gull
8105 Lost Lake Rd.
Nisswa, MN 56468


Courses

2.4 Mile Race

1.2 Mile Race

2.4 Mile Relay